Werkgebieden

RUIM 15 JAAR ERVARING

Sonexus heeft ervaring met de inbedrijfstelling en integratie van complexe beveiligingssystemen in gevangenissen, parkeergarages, ziekenhuizen, kantoor- en bedrijfsgebouwen, overheidsgebouwen, schoolgebouwen, havens, logistieke bedrijven en industrie- en fabrieksgebouwen. Sonexus ontzorgt haar klanten met kennis van deze specifieke werkgebieden en de bijbehorende bedrijfsprocessen.

GEVANGENISSEN

In gevangenissen is het uitermate belangrijk dat het communicatiesysteem altijd betrouwbaar functioneert. Bovendien moet er zonodig kunnen worden afgeluisterd en moeten geluidsbestanden en beelden kunnen worden bewaard. Sonexus levert communicatie- en veiligheidssystemen die speciaal zijn aangepast aan het leven in de gevangenis. Onze systemen bieden extra veiligheid in de ruimtes waar toezicht nodig is. De communicatie tussen cellen, gangen, deuren, poorten en hekken aan de ene kant en hoofd- en nevenposten aan de andere kant is te volgen in hoge beeld- en geluidskwaliteit met mogelijkheid om op te nemen. Een goed beveiligingssysteem beschermt niet alleen het personeel maar ook de gevangenen.

 • Speciale intercoms voor in cellen die beschermd zijn tegen vandalisme
 • Cel intercoms die ook gebruikt kunnen worden om te bellen of om muziek af te spelen met de mogelijkheid om muziekkanalen te blokkeren
 • Intercom stations met videocamera voor deuren en poorten
 • Mogelijkheid om celdeuren op afstand te sluiten en persoonlijke alarmen voor personeel
 • Mobiele telefoon detectie
 • Communicatiesystemen voor bezoekersruimtes
 • CCTV camerasystemen
 • Omroepsystemen
 • Opnemen en opslaan van eventueel bewijsmateriaal
 • Duidelijke gebruikersomgeving voor in de controlekamer met integratie van dossiers van de gevangen
PARKEERGARAGES

Om een parkeergarage goed te laten functioneren moet er gecommuniceerd kunnen worden tussen de klanten die er parkeren en de beheerder. Sonexus heeft ruime ervaring met communicatiesystemen en CCTV camerasystemen voor parkeergarages.

 • Intercoms en camera’s voor het in- en uitrijden van voertuigen
 • Intercoms en camera’s voor betaalautomaten
 • Intercoms voor noodoproepen vanuit liften of vanaf trappen en parkeerdekken
 • Monitoren en controleren van omgevingsfactoren zoals koolmonoxide gehalte, ventilatie en verlichting
 • Geluidssystemen voor achtergrondmuziek, reclame en informatie aankondigingen
 • Mogelijkheid om statistische analyses te maken van bijvoorbeeld de verdeling van oproepen over de dag (voor personeelsplanning)
 • Opname van oproepen die in de controlekamer ontvangen worden
 • Netwerk mogelijkheid tussen verschillende locaties met doorschakelen van oproepen
 • Koppeling met telefonie
ZIEKENHUIZEN

In de medische sector telt elke seconde, vooral op de eerste hulp en in operatiekamers. Daarom moet de communicatie razendsnel en betrouwbaar verlopen. De systemen die Sonexus levert voor ziekenhuizen voldoen aan de strengste eisen en richtlijnen binnen deze sector. Wij bieden niet alleen systemen om makkelijk direct te kunnen communiceren tussen verschillende afdelingen binnen het ziekenhuis, maar ook oplossingen voor beveiliging. Denkt u hierbij aan toegangscontrole voor bepaalde afdelingen, intercoms in liften, omroepsystemen en CCTV camerasystemen.

 • Desinfecteerbare intercom stations voor behandel- en operatiekamers (die voldoen aan IEC-60601-1 standaard)
 • Toegangscontrole voor bepaalde afdelingen zoals de intensive care, kraamafdeling en kinderopvang
 • Interne communicatie tussen operatiekamers en afdelingen gecombineerd met een oproepsysteem voor het verplegend personeel
 • Audio monitoring- bij toename van het geluidsniveau of omgevingsgeluid volgt een melding (bijvoorbeeld op kinderafdelingen en intensive care afdelingen)
 • Omroepinstallatie voor dagelijkse en noodsituaties
 • Alarmen voor medische noodsituaties
 • CCTV camerasystemen voor observatie en beveiliging
 • Aangepaste intercom stations voor mensen met een fysieke, visuele of auditieve beperking
KANTOOR- EN BEDRIJFSGEBOUWEN

Gebouwen moeten veilig zijn, niet alleen in het dagelijks leven maar vooral ook in noodgevallen. Een modern kantoorgebouw moet voldoen aan de verschillende eisen van zijn gebruikers. Hiervoor moet ook de beveiliging binnen een gebouw gemakkelijk aangepast kunnen worden, desnoods dagelijks. Wij leveren betrouwbare systemen die makkelijk te bedienen zijn.

 • Intercom stations met toegangscontrole en camera voor bij deuren, hekken en omheiningen
 • Gekoppelde audio-, video- en toegangssystemen
 • Kentekenherkenning voor toegang tot het parkeerterrein
 • Omroepsystemen voor zowel aankondigingen als noodsituaties
 • Intercom stations in liften
 • Heldere en overzichtelijke gebruikersomgevingen
 • Intercom gekoppeld met telefonie
OVERHEIDSGEBOUWEN

De vraag naar beveiligingssystemen voor bijvoorbeeld ministeries, politiebureaus, brandweerkazernes en defensiegebouwen wordt steeds groter. Sonexus levert de systemen en producten om overheidsgebouwen en de bijbehorende terreinen veilig te maken, in het dagelijks leven en in noodgevallen.

 • Intercoms met toegangscontrole voor deuren, poorten en omheiningen
 • Audio monitoring- bij toename van het geluidsniveau of het omgevingsgeluid volgt een melding
 • Stille alarmen
 • CCTV camerasystemen
 • Video analyse
 • Controle over evacuatieprocedures
SCHOOLGEBOUWEN

Helaas is er ook op scholen een toenemende vraag naar beveiligingssystemen. Scholen kunnen niet meer zonder maatregelen om zowel leerlingen en personeel als hun bezittingen te beschermen. Sonexus levert de producten om scholen weer veilig te maken, in het dagelijks leven en in noodgevallen.

 • Omroepsystemen voor zowel aankondigingen als noodsituaties
 • Intercoms voor onder andere klaslokalen, aula’s en kantoren
 • Stille alarmen
 • Audio monitoring- bij toename van het geluidsniveau of het omgevingsgeluid volgt een melding
 • Automatische detectie van indringers
 • Controle over evacuatieprocedures
 • Intercoms met toegangscontrole en camera voor deuren, poorten en omheiningen
HAVENS

Grote havens krijgen dag in dag uit enorme hoeveelheden containers te verwerken. Onder tijdsdruk komen verschillende teams in actie wanneer er weer een vrachtschip aanmeert. Om alles vloeiend te laten verlopen moeten hun activiteiten goed gecoördineerd worden. Sonexus biedt CCTV camera- en communicatiesystemen die voldoen aan de veiligheidsvoorschriften die gelden binnen grote havencomplexen. De systemen die wij gebruiken hebben al bewezen geschikt te zijn voor gebruik in havens en rondom waterwegen waar automatisering en communicatie op elkaar afgestemd moeten zijn.

 • Intercoms, CCTV camerasystemen en toegangscontrole voor toegangswegen en havengebieden
 • Intercom stations voor hijskranen
 • Extra robuuste apparatuur bestand tegen zeewater, vuil en extreme temperaturen
 • Geïntegreerde mobiele radio, toegangscontrole en alarmsystemen
 • Optimaal verstaanbare audioverbindingen, ook onder gehorige omstandigheden
 • Individuele netwerkopties voor uitgestrekte havengebieden
 • Hoofd controlekamers met perfect overzicht en volledige controle
LOGISTIEKE BEDRIJVEN

Bij logistieke bedrijven staan vaak goederen met een grote waarde. Sonexus levert systemen om controle over uw goederen te houden en om uw terrein te beveiligen. Vaak is het mogelijk om met minimale hardware een maximale controle te bereiken. Ook om uw in- en uitgaande goederenstroom te stroomlijnen bieden wij specifieke oplossingen die uw processen ondersteunen en vereenvoudigen.

 • Intercoms met toegangscontrole en camera voor bij deuren, poorten en omheiningen
 • Camera’s met kentekenherkenning bij oprijden en verlaten van het terrein
 • Omroepsystemen voor zowel aankondigingen als noodsituaties
INDUSTRIE- EN FABRIEKSGEBOUWEN

In industrie- en fabrieksgebouwen worden hoge eisen aan de beveiligings- en communicatiesystemen gesteld. Door de centrale apparatuur volledig redundant uit te voeren kan Sonexus een hoge beschikbaarheid van de systemen garanderen. Verder wordt de veiligheid van de werknemers vergroot wanneer communicatiesystemen goed functioneren en men daardoor beter de mensen op de werkvloer kan bereiken vanuit de controlekamer.

 • Industriële intercoms met geïntegreerde toegangscontrole en camera
 • Intercoms met conference call functie
 • Gecertificeerde intercoms en camera’s voor omgevingen met explosiegevaar
 • Omroepsystemen
 • Perfect beeld en geluid bij moeilijke omgevingscondities
Wilt u meer weten over onze ervaring op één van bovenstaande werkgebieden? Neem contact op met één van onze specialisten.